Novosti

Važna obavijest za poljoprivrednike

Prema novim uputama, propusnice za poljoprivrednike trebate zatražiti kod djelatnika Ministarstva poljoprivrede.

Zahtjeve za Krapinsko-zagorsku županiju izdaje gospodin Darko Antonina, a obratiti mu se možete na brojeve 049/371-914091/488-2736 ili na mail darko.antonina@mps.hr. Zahtjevi se nalaze na http://www.savjetodavna.hr/propusnice

Takve propusnice izdaju se:
• posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, a kako bi bio moguć odlazak na farmu;
• proizvođačima poljoprivrednih proizvoda kako bi i na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
• pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica zbog eventualne opasnosti da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
• kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, jajomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
• kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće proizvodnja ove sezone ne bi bila moguća. 

Napišite komentar