Novosti

Uvid u geodetski elaborat – nerazvrstana cesta PRIS 15 – Ilić- Iveković

KLASA: 940-01/23-01/5
URBROJ: 2140-29-02-23-3
Tuhelj, 01.12.2023.

 

PREDMET: Obavijest – geodetski elaborat

 

Obavještavate se da je „GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANE CESTE – PRIS 15 –Ilić – Iveković” izrađen od Geodetske poslovnice Slavinić, TRG SVETOG JURJA 1, 48350 ĐURĐEVAC.

Dana 8. prosinca 2023. godine u periodu od 10 do 12 sati održat će se javna rasprava na kojoj će biti prisutan ovlašteni inženjer geodezije tvrtke Geodetske poslovnice „Slavinić“ d.o.o.

Geodetski elaborat nalazi se u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj gdje mještani Tuhlja mogu izvršiti javni uvid u navedeni elaborat te također mogu dati primjedbe na isti                                          u vrijeme održavanje javne rasprave.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja

 

Napišite komentar