Novosti

Udruga Srndač

UDRUGA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI  “SRNDAČ” TUHELJ

Lovačko društvo je osnovano 18. siječnja 1946. god. od 17 lovaca među kojima je i danas lovac gospodin Juraj Sporiš. Lovačko društvo je sagradilo Dom u Tuhlju pod lipom broj 20. Društvo je preregistrirano u Udrugu 1997. god.
Danas je lovačka udruga ” Srndač” Tuhelj, ustrojena kao Udruga, koja se bavi uzgojem, zaštitom i lovom divljači, te zaštitom okoliša. Udruga je učlanjena u Lovački Savez Krapinsko- zagorske županije, a preko njega u Hrvatski lovački savez.

Udruga broji 57 članova, tri počasna člana i pet pripravnika. Danas je lovačka udruga vrlo organizirana Udruga, koja uspješno gospodari lovištem od 3250 hektara, te ima vrlo dobre odnose sa susjednim lovčkim Udrugama. U Županiji je jedna od poznatijih lovačkih Udruga.
Godine 2003. zbog dotrajalosti starog doma, članovi Udruge su na postojećem mjestu starog Doma sagradili novi dom, koji je sada sigurno najljepši Dom u Hrvatskom zagorju. Moramo napomenuti da najveća financijska sredstva smo dobili od Općine Tuhelj.
Da bi se postizali što bolji rezultati na lovištu i vodilo pravilno gospodarenje , obavezno se izrađuju lovno gospodarske osnove za 10 godina planskog gospodarenja , te godišnji planovi programskog uzgoja, zaštite i lova divljači.
Naše zajedničko lovište br. II/105 kojim gospodari LU “Srndać”, zakupljeno je na 10 godišnji period od KZ Županije, i 2006.g. produljen je zakup pod istim uvjetima i na isti rok.

 

Osoba za kontakt: Josip Žnidarec, predsjednik,  tel:049/553-397, gms. 099/786-04-10

Predsjednik I.O.
Josip Žnidarec