Novosti

Programska orijentacija

DRUŠTVA VINOGRADARA, VINARA I PRIJATELJA DOBROG VINA “TRS TUHELJ” 

Prihvaćajući ciljeve i zadatke Društva utvrđene Statutom, društvo će svoje aktivnosti usmjeriti na slijedeće:

Prilikom podizanja novih vinogradara ili podsadnje starih, nastojat će omogućiti nabavu prihvatljivog sadnog materijala s obzirom na vrstu tla, kvalitetu sadnica, cijenu i sl.

 • Izbor podloge, sortimenta koji odgovara našem podneblju, uz prethodnu analizu tla i sl.
 • Omogućiti pod povoljnim uvjetima nabavu sredstva zaštite vinogradara i umjetnih gnojiva, nabavu opreme i ostalog repromaterijala
 • Osigurati službu praćenja širenja i razvoja štetnika, i bolesti putem sredstva javnog priopćavanja upozoravati vinogradare da poduzimaju mjere zaštite
 • Organizirati zaštitu od tuče nabavom posebnih mreža u skladu s interesima vinogradara
 • U skladu s interesima vinogradara pružati stručnu pomoć za dobivanje zaštite zemljopisnog porijekla vina
 • Poduzimati mjere i radnje u traženju rješenja za racio0nalno moderno podrumarenje
 • Pružati vinogradarima svu pomoć za što povoljniji plasman vina, taloženje, filtriranje, punjenje u tipce i sl.
EDUKACIJA ČLANSTVA:
 • Organizirati edukaciju članstva putem stručnih predavanja, savjetovanja i seminara
 • Organizirati posjete vinogradarima i vinarijama s ciljem upoznavanja moderne tehnologije u zemlji i inozemstvu
 • Organizirati interno natjecanje i ocjenjivanje vina, te degustacijske i prodajne izložbe vina
 • Učestvovati i izlagati vina na regionalnim, državnim i međunarodnim izložbama i vinskim sajmovima.
OPĆI ZADACI:
 • Preuzimanje Akcije kod nadležnih državnih institucija za stimulativniju poreznu politiku radi poticanja razvoja vinogradarstva i podrumarstva. Zalagati se za iznalaženje posebnih posebnih kredita pod povoljnijim uvjetima za podizanje vinograda, te nabave modernih sredstva za obradu vinograda i preradu grožđa.
 • Zalagati se kod državnih organa da vino postane prehrambeni proizvod.

 

Napišite komentar