Novosti

TRS Tuhelj

Naziv udruge: DRUŠTVO VINARA I PRIJATELJA DOBROG VINA  „TRS  TUHELJ”
Udruga je osnovana: 15.03.1998
Sjedište udruge: TUHELJ, Sveti Križ 100a
Predsjednik udruge: MILAN FABIJANIĆ, kontakt mob:091/6128025
Tajnik udruge:  STJEPAN SLOVENEC

E-mail: midaf5458@gmail.com

MB: 01603329
Žiro-račun: 2360000-1101558452

 VINOGRADARSTVO I VINARSTVO U TUHLJU

Povijest vinove loze i vinarstva u našim krajevima ima tisućljetnu povijest, a dolaskom Hrvata u ove krajeve prigrljena je kultura vinogradarstva i vinarstva. Pokrštavanjem Hrvata kultura vina dobila je još značajniji zamah s obzirom da u kršćanskoj religiji vino ima značajno i obredno mjesto, pa stoga je i kršćanstvo zaslužno za očuvanje i širenje vinove loze i vina. U Tuhlju, kao i u cijelom Hrvatskom zagorju, seljaci se stoljećima bave vinogradarstvom i od toga žive. U 19. stoljeću zaustavljen je razvoj zbog novih bolesti vinove loze ( pepelnica 1845., plemenjača 1878.), a najveći udarac zadala je korjenova uš 1864. Do novih saznanja prvi je došao župnik u Tuhlju, dr. Vjekoslav Homotarić koji nesebično pomaže selu i kraju , dok se nasadi nisu oporavili. U to vrijeme osnivaju se prva društva  i zadruge koje su u to vrijeme bile nosioci ekonomskog razvoja sela. Tu spada Hrvatska vinogradarska zadruga u Tuhlju kojoj je osnivač i duša Stjepan Oršić, vrijedan, bistar i plemenit seljak, koji je istaknut i u drugim aktivnostima.
Portugizac crni zauzima u to vrijeme posebno mjesto, poznat i u Zagorju kao i u Zagrebu, a većina nasada nalazi se u Svetom Križu. Lijep podrum otvoren 7. prosinca 1930. g. U Tuhlju ( današnja zgrada Općine) sagradili su zajedno zadrugari Hrvatske seljačke štedionice i Hrvatske vinogradarske zadruge u Tuhlju. Sredinom 20. stoljeća uzgoj vinove loze polako se smanjuje, uzroci različiti, da bi dvadesetih godina 20. stoljeća dobio novi zamah sađenjem kvalitetnih sorata vođenih uglavnom mlađim generacijama ljudi.

Na poticaj inicijativnog odbora: Dvoršak Srećko, Cvetko Marijan, Mihalić Josip, Burić Ivan te Šurina Zdravko osnovano je 15.03.1998. godine DRUŠTVO VINARA, VINOGRADARA I PRIJATELJA DOBROG VINA “TRS TUHELJ”. Za prvog predsjednika izabran je Srećko Dvoršak, a društvo je usvojilo programsku orijentaciju iz koje je vidljivo da će se poticati i baviti uzgojem i zaštitom vinove loze i voća, kao i pomoć oko prodaje vina. Orijentacija ostavlja mogućnost stvaranja zadruge na komercijalnoj bazi. Društvo je u proteklim godinama rada uspjelo održati niz predavanja kao pomoć vinogradarima i seljacima oko uzgoja voća i ostalih kultura.

Također redovito organizira ocjenjivanje vina u kojem postižemo sve bolje rezultate.
Danas smo zastupljeni Sauvignonom, Chardonayom, Rizlinzima, Frankovkom kao i različitim miješanim vinima visoke kakvoće i okusa. Društvo redovito obilazi ostala društva i vinarije, kao i sajmove u Hrvatskoj i izvan nje. Uspjeli smo nabaviti različite naprave koje služe za kvalitetniju proizvodnju i čuvanje vina. Društvo “Trs” Tuhelj trenutno broji 30 članova, a dužnosti obavljaju: predsjednik Srećko Dvoršak, tajnik Zdravko Šurina, upravni odbor u kojem su još: Božo Tkalčić, Tomo Lasović, Ivan Petrinec, Pero Iveković i Marijan Cvetko kao blagajnik.
Vrijeme stvaranja društva je iza nas, u boljoj budućnosti nadamo se da ćemo postići vrijednosti koje su bile početkom i u prvoj polovici 20. stoljeća kad se vinarstvo i zadrugarstvo u Tuhlju nalazilo na vrhuncu. Tome ćemo podrediti svoj daljnji rad, ne samo za korist pojedinca, nego zajednice u cjelini.