Novosti

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ

 U ponedjeljak, 02.07.2018. godine Institut za javne financije objavio je rezultate analize transparentnosti proračuna koja omogućuje uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

U razdoblju od studenoga 2017. godine do ožujka 2018. godine mjerio se broj ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:

  1. godišnje izvršenje proračuna za 2016.,
  2. polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.,
  3. prijedlog proračuna za 2018.,
  4. izglasani proračun za 2018.,
  5. proračun za građane za 2018.

Točnije, istraživanje se provodilo od 6. studenog do 22. prosinca 2017. (jesu li objavljena godišnja izvršenja proračuna za 2016. i polugodišnja za 2017.,) i od 5. veljače do 27. ožujka 2018. (jesu li objavljeni prijedlozi proračuna, izglasani proračuni i proračunski vodiči za građane za 2018.).

Objavom rezultata, odnosno ocjenom 3, ostali smo zatečeni te smo tražili očitovanje rezultata provedenog istraživanja.

 

Iz rezultata proizlazi da nismo imali objavljena 2 od 5 dokumenta i to:

1)      Godišnje izvršenje proračuna za 2016. godinu i

2)       Polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu.

 

Spomenuti dokumenti objavljeni su pravodobno, odnosno unutar perioda istraživanja i to na web stranici Općine: https://tuhelj.hr/ ;

1)         Godišnje izvršenje proračuna za 2016. godinu – (kartica  OPĆINSKA UPRAVA, padajući izbornik – NAČELNIK, 2016. godina – zadnji dokument/link) https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2014/07/Ostvarenje-prora%C4%8Duna-za-2016.-godinu.pdf  (objavljeno 22.11.2017.)

2)         Polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu – (kartica  OPĆINSKA UPRAVA, padajući izbornik – NAČELNIK, 2017. godina – četvrti dokument/link po redu naziva: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ – Ostvarenje proračuna 1-6 2017) https://tuhelj.hr/opcinska-uprava/nacelnik/ (objavljeno 03.03.2017.)

 

 Vjerodostojnost objave tih podataka potvrdila nam je mail-om tvrtka koja uređuje našu web stranicu (Mikrobit d.o.o.).

 

Citirano obrazloženje Instituta iz mail-a:

„Ukratko, dokumenti se  smatraju objavljenima samo ako su na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdobljima istraživanja (ove godine objavu godišnjeg izvršenja proračuna za 2016. i polugodišnjeg za 2017. pretraživali smo od 6.11. do 22.12.2017., a objavu prijedloga proračuna, izglasanog proračuna i proračuna za građane za 2018. od  5.2. do 27.3.2018.) i to na dan pretraživanja mrežne stranice lokalne jedinice, u vašem slučaju 19.11.2017. i 10.2.2018. Naknadno objavljeni dokumenti  smatraju se neobjavljenima.“ 

 Uz to izraženo nam je žaljenje  što rezultat  općine Tuhelj  u ovom ciklusu istraživanja nije bio bolji i da imamo jako lijepo organiziranu mrežnu stranicu.

NAZIV DOKUMENTA DATUM OBJAVE DATUM ISTRAŽIVANJA
Godišnje izvršenje proračuna za 2016. 22.11.2017. 19.11.2017.
Polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. 03.03.2017. 10.02.2018.

Iz obrazloženja proizlazi da su spomenuti dokumenti traženi prije naše objave i klasificirani kao „neobjavljeni“ premda su pravodobno objavljeni u vremenskom roku istraživanja (studeni 2017. – ožujak 2018.).

Dato nam je i obrazloženje kako je na istraživanju radio nažalost mali broj ljudi, da je pretraživanje mrežnih stranica vremenski zahtjevno i da  oni stignu samo jednom gledati našu web stranicu u razdoblju istraživanja/promatranja.

Zaključno, po datumima istraživanja naše web stranice jasno nam je da se nisu mogli pronaći traženi dokumenti (na što nismo mogli utjecati). Praksa Jedinstvenog upravnog odjela je da dokumente objavljuje odmah nakon objave dokumenata u službenom glasilu (Službeni glasnik) od kada i odluke vezane uz proračun stupaju na snagu.

Vrlo važno je napomenuti da smo prošle godine ocijenjeni ocjenom 5 za koju smo dobili priznanje te smatramo da je vrlo lako naći tražene dokumente, prije svega, iz razloga što je svih 5 objavljeno na istom mjestu (kartica OPĆINSKA UPRAVA, padajući izbornik NAČELNIK – te su po godinama sortirani dokumenti)! (https://tuhelj.hr/opcinska-uprava/nacelnik/)

Uz to objavu proračuna na 6. razini (zakonski je dovoljno na trećoj) smatramo više i nego transparentnim za naše građane!

Očito ovaj put faktor sreće nije bio na našoj strani, a za iduće ocjenjivanje potrudit ćemo se još više!

 

 

 

 

Napišite komentar