Novosti

Subvencije poljoprivrednicima

Općinski načelnik na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 12/18 i 3/20) i Programa potpore u poljoprivredi na području općine Tuhelj za 2021. godinu (KLASA: 021-05/20-01/10, URBROJ: 2135-03-01/20-22) objavljuje JAVNI POZIV  za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj za 2021. godinu.

Sve informacije dostupne su na sljedećem linku:

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

 

Podizanje višegodišnjih nasada: