Novosti

Subvencije poljoprivrednicima

Prema otvorenom Javnom pozivu zahtjeve mogu predati korisnici sljedećih potpora;

  1. Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj,
  2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj,
  3. Umjetno osjemenjivanje, krava plotkinja i krmača 13,27 EUR
  4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,
  5. Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na temelju programa poljoprivredne udruge,
  6. Potpora za plaćanje premija osiguranja

Sve informacije dostupne su na sljedećem linku:

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi:

Javni poziv poljoprivrednici 2024.g.

Potpora za pokriće police osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke

OBRAZAC-POKRIĆE PREMIJE OSIG. POLJ. USJEVA, VOĆA, POVRĆA I STOKE

Potpora za sadnju vinove loze

OBRAZAC-SADNJA VINOVE LOZE

IZJAVA DA SE SUBVENCIJA NEĆE KORISTITI U NEKOJ DRUGOJ JEDINICI LOKANE SAMOUPRAVE – v loza

Potpora za sadnju višegodišnjih nasada voćaka

OBRAZAC-SADNJA VOĆAKA

IZJAVA DA SE SUBVENCIJA NEĆE KORISTITI U NEKOJ DRUGOJ JEDINICI LOKANE SAMOUPRAVE -voćke

Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici

OBRAZAC-PČELARI