Novosti

Subvencije poduzetnicima

Općina Tuhelj u cilju poticanja razvoja poduzetništva daje potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

  1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
  2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
  3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj;

Korisnici potpora ovog Javnog poziva mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Više informacija možete pronaći na linku:

JAVNI POZIV ZA PODUZETNIKE 2024. godine

javni poziv 2024

OBRASCI-2024.

OBRAZAC-PODUZETNICI 2024

IZJAVA O STEČAJNOM POSTUPKU 2024.

 

JAVNI POZIV ZA PODUZETNIKE 2023.

Javni poziv poduzetnici-2023.

OBRASCI-PODUZETNICI 2023:

OBRAZAC-PODUZETNICI 2023

IZJAVA O STEČAJNOM POSTUPKU 2023.

IZVJEŠĆE O NAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA POTPORE

__________________________________________________

 

JAVNI POZIV ZA PODUZETNIKE 2022.

javni poziv 2022

OBRASCI

OBRAZAC-PODUZETNICI 2022

OBRAZAC-PODUZETNICI 2022

IZJAVA O STEČAJNOM POSTUPKU 2022.

IZVJEŠĆE O NAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA POTPORE