Novosti

[Smeće pokupi, Zemlji se iskupi]✅

Na inicijativu Savjet mladih Općine Tuhelj jučer je na području općine Tuhelj održana volonterska akcija “Smeće pokupi, Zemlji se iskupi” povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. ?
Akciji su se priključili članovi Savjeta mladih, zamjenica načelnika te ostali volonteri koji su čistili okoliš na više lokacija u općini, na kojima je nažalost prikupljena veća količina raznog otpada kojeg su bacili neodgovorni pojedinci.?
Volonteri su bili podijeljini u 5 timova koji su očistili okoliš uz županijsku cestu od potoka Horvatska u Proseniku pa sve do rotora u Tuheljskim Toplicama, od izvora termalne vode u Bolničkoj ulici, preko Črešnjevca i Svetog Križa do Tuhlja, na ulazu u naselje Trsteno i uz glavnu cestu u Pristavi te na pojedinim lokacijama na kojima su odbačene veće količine otpada (Lenišće, Pristava i gornji dio Svetog Križa). ??
Općina je osigurala kontejner za prikupljene otpada, a TZ Biser Zagorja pobrinula se oko okrjepe za vrijedne volontere koju je pripremao načelnik Općine sa svojim suradnicama.
– Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji, a mještane pozivamo da budu savjesni i da ne bacaju otpad u prirodu, već da ga razvrstavaju i predaju sukladno naputcima Općine i komunalnog poduzeća koje prikuplja otpad na području naše općine, te da koriste i sve dodatne mogućnosti za odlaganje otpada koje imaju na raspolaganju, a to su eko otok, reciklažno dvorište u Klanjcu te godišnje sakupljanje glomaznog otpada. – poručuje predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak.?

Napišite komentar