Novosti

Sklapanje ugovora o financiranju programa udruga Općine Tuhelj

Sukladno odluci načelnika Općine Tuhelj o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj u 2016. godini, dana 17. lipnja 2016. godine Općina je potpisala ugovore o financiranju programa/projekata.
Istog dana održao se i sastanak u svezi obilježavanja Dana državnosti, detaljne informacije uskoro.

1

2

3

4

Napišite komentar