Novosti

Sklapanje ugovora o financiranju programa udruga Općine Tuhelj

Sukladno odluci načelnika Općine Tuhelj o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj u 2021. godini, dana 29.06.2021. godine Općina je potpisala ugovore o financiranju programa/projekata.

 

Napišite komentar