Novosti

Sklapanje ugovora o financiranju programa udruga Općine Tuhelj

Sukladno odluci načelnika Općine Tuhelj o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj u 2017. godini, dana 25. srpnja 2017. godine Općina je potpisala ugovore o financiranju programa/projekata.

Napišite komentar