Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Predmet: Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)

Pravna osnova: članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20)

Obrazloženje:

Način donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za jedinice lokalne samouprave propisan je Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom određuju se:

  1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
  2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Obrazac – Javno savjetovanje – Program održavanja

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja – Program održavanja

Napišite komentar