Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Predmet: Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 47. Statuta)

Pravna osnova: članak 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20)

Obrazloženje:

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu propisano je da Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo, a isti mora obavezno sadržavati:

  • opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavku opreme i
  • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Obrazac – Javno savjetovanje – Program građenja

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja – Program građenja

Napišite komentar