Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uređenju prometa na području općine Tuhelj

KLASA: 008-02/20-01/4

URBROJ: 2135-03-02/20-01

Tuhelj, 23.09.2020.

                                         

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18 i 3/20) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj

 

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj iz razloga što je postojeća odluka iz 2008. godine zastarjela te ju je potrebno prilagoditi prometnim uvjetima na javno prometnim površinama.

Ovom odlukom uređuju se uvjeti i pravila uređenja prometa na javno prometnim površinama na području Općine Tuhelj te mjere za njihovo provođenje

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 23.09.2020. godine do 4.10.2020. godine do 23,59 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

 

      Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Obrazac-o-savjetovanju – Odluka o uređenju prometa

Odluka o uređenju prometa

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o uređenju prometa

 

 

Napišite komentar