Novosti

Rezultati upisa u Dječji vrtić Potočić Tuheljski 2021./22.

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI

TUHELJ 39A

49215 TUHELJ

 

KLASA: 053-01/21-01/1

URBROJ: 2135-51-04/21-02

Tuhelj, 21.06.2021.

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski (KLASA: 601-04/20-01/2, URBROJ:2135-51/20-05), Komisija za upis djece na svojoj sjednici održanoj 17.06.2021. godine donosi

O D L U KU

o upisu djece u
Dječji vrtić Potočić Tuheljski za pedagošku 2021. /2022.g.

 

I.

Komisija za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski na svojoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. godine razmatralo je pristigle prijave za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u Tuhlju, temeljem raspisanog natječaja za upis djece u razdoblju od 24.svibnja do 07. lipnja  2021. godine. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 7 prijava za upis djece u pedagošku godinu 2021. /2022.

Komisija za upis je donijela odluku da sva djeca koja ispunjavaju uvjete upisa propisane Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić budu primljena u Dječji vrtić Potočić Tuheljski.  

Popis upisane djece nalazi se u prilogu ove Odluke.

 

II.

S roditeljima će se obaviti inicijalni razgovor i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obavezama s Vrtićem. U protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u program vrtića.

 

III.

Utvrđuje se da je u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski kapacitet popunjen.

Predsjednica Komisije

Valentina Žitnik

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo žalbe u roku od 15 dana računajući od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću.

 

Popis djece za upis u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u pedagoškoj godini 2021./22.

 

Red.br. Ime prezime djeteta Godina rođenja Dob djeteta Šifra Bodovi
1. T.P. 2018. 2,5 15-21-2 11
2. J.Š. 2019. 2 15-21-3 11
3. L.K. 2018. 3 15-21-4 10
4. H.Ć.H. 2016. 5 15-21-5 10
5. J.M. 2019. 2 15-21-6 10
6. T.P. 2019. 2 15-21-7 10
7. P.K. 2018. 3 15-21-8 10

 

Napišite komentar