Novosti

Rezultati natječaja za udruge za 2018. godinu

Temeljem članka 20. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj i članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 12/18), Javnog natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Tuhelj u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu (KLASA: 021-05/18-01/7, URBROJ: 2135-03-01/18-03)  i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata od 30.04.2018. godine, Načelnik Općine Tuhelj donio je dana 04.05.2018. godine

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj u 2018. godini

Ovom se Odlukom utvrđuju financijska sredstva potpore udrugama koje su se prijavile na „Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga koje djeluju na području Općine Tuhelj za 2018. godinu“.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava određen je člancima 22.-25. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj koji se može vidjeti i preuzeti sa službene web stranice Općine Tuhelj na linku https://tuhelj.hr/udruge-i-drustva/(2016. godina).

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

S udrugama kojima je odobreno samo djelomično financiranje projekta, Jedinstveni upravni odjel ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, a u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Odluka načelnika nalazi se u prilogu:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Tuhelj 2018.

Napišite komentar