Novosti

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2023. godinu (2. ove godine), Načelnik Općine Tuhelj donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2023. godinu:

Odluka načelnika – Financiranje projekata udruga u 2023. godini – II.

Napišite komentar