Novosti

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2021. godinu, Načelnik Općine Tuhelj donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Tuhelj za 2021. godinu:

Odluka načelnika – Financiranje projekata udruga u 2021. godini

Napišite komentar