Novosti

Rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15 – dalje u tekstu Uredba), članka 20. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj, članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 12/18), a nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2019. godine (KLASA: 402-08/19-01/1, URBROJ: 2135-03-02/19-5) i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata, Načelnik Općine Tuhelj donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj u 2019. godini:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava 2019.

Ujedno, pozivaju se predstavnici udruga na potpisivanje ugovora u utorak, 23. travnja u 20:00 sati u prostorije Općine Tuhelj.

Napišite komentar