Novosti

Raspisani izbori za Dječje vijeće Općine Tuhelj

KLASA: 600-01/17-01/13

URBROJ: 2135-03/17-02/2

Načelnik Općine Tuhelj donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA DJEČJE VIJEĆE OPĆINE TUHELJ

Kroz Dječje vijeće Općine Tuhelj (u daljnjem tekstu dječje vijeće ili DV) ostvaruju se prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Općine Tuhelj, koji se provodi uz sudjelovanje učenika iz OŠ Lijepa naša i članova Dječjeg foruma “Tuheljko” budući da je:

  • škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu,
  • u školi najlakše osigurati prikupljanje mišljenja i razmjenu iskustava i ideja između izabranih vijećnika i druge djece
  • uloga škole, usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno građanstvo
  • članovi Dječjeg foruma imaju određena predznanja iz područja ostvarivanja prava i potreba djece.

Cilj dječjih vijeća je ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djece, prvenstveno pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se općenito podiže kvaliteta življenja u mjestu. Dječje vijeće upozorava općinsku vlast na probleme s kojima se susreću u svom odrastanju i traži načine njihova rješavanja u interesu djece.
Dječje vijeće Općine Tuhelj uključuje svu djecu uzrasta od 9 do 14 godina života.
Svaki razred (III. – VII. razred OŠ) i Dječji forum “Tuheljko” za potrebe izbora bira po dva predstavnika, u pravilu jednu djevojčicu i jednog dječaka.
Izbori se trebaju provesti do 05.12.2017. godine.
Po provedenim razrednim izborima, razredi su dužni dostaviti podatke o izabranoj učenici i učeniku koji dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi voditeljici Dječjeg vijeća Snježani Romić.  Vijećnici Dječjeg vijeća imenuju se na prvoj konstituirajućoj sjednici Dječjeg vijeća koju vodi voditeljica Dječjeg vijeća koja jamči pravilnost izbora. Vijećnicima DV prezentira se cilj djelovanja DV.

Vijećnici DV se upoznaju sa Statutom DV, te između sebe biraju DJEČJU NAČELNICU/DJEČJEG NAČELNIKA I ZAMJENU tajnim glasovanjem.
Dječja načelnica/dječji načelnik predstavlja Dječje vijeće i sudjeluje u svim, za djecu važnim, manifestacijama Općine Tuhelj.

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

Napišite komentar