Novosti

Prostorni plan općine Tuhelj

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je na svojoj 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijelo Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj.

Odluka je objavljena 7. veljače 2020. godine u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 2/20  te stupa na snagu 8 dana od objave.

Općinsko vijeće utvrdilo je radi lakšeg korištenja Pročišćeni tekst odredbi Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj koji je objavljen u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije 4/20.

 

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj

Službeni glasnik KZŽ 2-20

PPUO Tuhelj – III. izmjene i dopune – ELABORAT PLANA-min

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPUO Tuhelj

 

 

Objave u sklopu provođenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj:

Javno savjetovanje – III.izmjene i dopune PPUO Općine Tuhelj

PPUO Tuhelj – III. izmjene – IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

PPUO Tuhelj – III. izmjene – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

JAVNI POZIV – dostavljanje prijedloga za izmjenu Prostornog plana Općine Tuhelj

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Tuhelj

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 29/2010

Građevinska područja

Odredbe za provođenje