Novosti

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (”Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (”Narodne novine”  26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (”Narodne novine” 124/14 i 115/15) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Zakon o proračunu definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2022. – 2024. godine, Općina je obvezna pridržavati se zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prijedlog Proračuna sastavljen je na osnovi uputa i preporuka Ministarstva financija.

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Općine, Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu, Općina Tuhelj pokrenula je proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete  pronaći na sljedećem linku: https://tuhelj.hr/informacije/savjetovanja/

U nastavku možete pronaći proračunski vodič za građane čiji je cilj približavanje poslovanja Općine Tuhelj svojim građanima. Proračunski vodič na transparentan i pristupačan način pojašnjava prijedlog proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu:

Proračunski vodič za građane 2022. PDF

Proračunski vodič za građane 2022. WORD

Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu te projekcije proračuna za 2023. i 2024.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2022. godinu PDF

Napišite komentar