Novosti

Proračun 2019.

PRIJEDLOG PRORAČUNA:

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Javni poziv

Obrazac savjetovanja – Proračun 2019

Proračun za građane 2019.

PRORAČUN:

Proračun za 2019. godinu

Proračun 2019. (excel-word)

Objava Proračuna u Službenom glasniku KZŽ

  • I. IZMJENE I DOPUNE:

I. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje – I. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

  • II. IZMJENE I DOPUNE:

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu

Obrazloženje – II. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

  • III. IZMJENE I DOPUNE:

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu

Obrazloženje – III. izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu

  • PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Zaključak o preraspodjeli sredstava

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ:

I – VI 2019.

Prijedlog odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općina Tuhelj za 2019. godinu

Odluka o polugodišnjem izvještaju Proračuna općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Obrazloženje uz Odluku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općina Tuhelj za 2019. godinu

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.:

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu    /    Objava u Službenom glasniku KZŽ broj 15/20

GFI za 2019. -obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.

Bilješke uz GFI za 2019. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU:

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu..

Javna tribina – Proračun 2020.

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja proračun

Obrazac savjetovanja – Proračun 2020

Javni poziv za savjetovanje – Proračun 2020.

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu – Vodič za građane

Prijedlog Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu