Novosti

Proračun 2018.

PRORAČUN 2018.:

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

Obrazloženje financijskog plana

Vodič za građane – Proračun za 2018. godinuu

Proračun Općine Tuhelj za 2018. godinu

Odluka o izvršenju proračuna 2018

I. IZMJENE I DOPUNE:

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 2018

II. IZMJENE I DOPUNE:

II. izmjene proračuna za 2018. godinu – 3. razina

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ:

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine

Objava u Službenom glasniku KZŽ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ:

Godišnji izvještaj za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018. godine

Financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz GFI za 2018. godinu

Tablica uz bilješke za 2018. godinu

PLAN NABAVE:

Plan nabave 2018

Plan nabave – I. izmjene i dopune za 2018.

II. izmjene i dopune

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU:

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Javni poziv

Obrazac savjetovanja – Proračun 2019

Proračun za građane 2019.

DONACIJE I SPONZORSTVA

Popis donacija i sponzorstava Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine