Novosti

Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Savjet mladih održao je 30. studenoga svoju 12. sjednicu na kojoj je donesen Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021. godinu, a kojeg je danas Zaključkom odobrilo Općinsko vijeće Općine Tuhelj.

Nakon donošenja Lokalnog programa za mlade krajem 2018. godine, za svaku kalendarsku godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj donosi program provođenja aktivnosti, a Savjet mladih Općine Tuhelj u svojem godišnjem planu rada definira koje će provoditi u skladu s indikatorima.

Program rada Savjeta mladih obuhvaća aktivnosti iz Lokalnog programa za mlade, ali i aktivnosti koje su definirali sami članovi kroz 4 programska područja: Obrazovanje i socijalna politika, Zapošljavanje i poduzetništvo mladih, Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj te Zdravlje, sport i kultura. Unutar programskih područja pobrojane su aktivnosti u kojima će sudjelovati njegovi članovi i aktivnosti čije će provođenje pratiti.

Uz financijsku pomoć Općine Tuhelj, Turističke zajednice te uz pomoć udruga i javnih ustanova namjeravaju provesti navedene aktivnosti u 2021. godini. Valja napomenuti da je danas izglasan Proračun Općine Tuhelj za 2021. godinu u kojem je planirano 41.000 kn za provođenje slijedećih aktivnosti: edukacije i radionice, koncert za mlade, volonterske akcije, večer filma – projekcija filma na otvorenom prostoru te nabava suvremenih pomagala za provedbu nastavnog programa OŠ.

Uz donošenje programa za iduću godinu, na sjednici su doneseni prijedlozi mjera za umanjivanje posljedica pandemije COVID-19 na lokalnoj razini koji su upućeni načelniku na razmatranje. U nadi da će se do kolovoza iduće godine znatno poboljšati epidemiološka situacija, donesen je i prijedlog izvođača za koncert mladih povodom Dana Općine Tuhelj – Ljubavnici band.

„Program je dosta ambiciozan  s planiranim aktivnostima iz Lokalnog programa za mlade; što novima, što iz prijašnjih godina koje treba nadoknaditi, te općenitim aktivnostima kroz 4 područja koja su temeljena na našim prijedlozima. Pub kviz i turnir u „Fifi“ bili su pun pogodak početkom 2020. godine čiji je nastavak zaustavljen mjerama okupljanja. Nadam se da će nam poslužiti epidemiološki uvjeti za njihovo ponovno pokretanje. Uz to, volio bih da se ponovno pokrene i fitness program.“ – izjavio je predsjednik Savjeta mladih Tomislav Tramišak

Spomenute akte, kao i Program Savjeta mladih za 2021. godinu možete pronaći na:  https://tuhelj.hr/opcinska-uprava/savjet-mladih-opcine-tuhelj/.

 

 

Napišite komentar