Novosti

POZIV NA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
TUHELJ

KLASA: 023-05/16-01/152
Urbroj: 2135-03/16-01/3
Tuhelj, 03.05.2016.

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Župan Krapinsko – zagorske županije donio je 03. svibnja 2016. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode – mraz za područje cijele Krapinsko – zagorske županije, Klasa: 920-11/16-01/01, Ur.broj: 2140/01-02-16-14.
Temeljem navedene Odluke pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe odnosno gospodarski subjekti s područja Općine Tuhelj da prijave štete nastale na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovane mrazem.
Prijave štete potrebno je podnijeti na propisanom obrascu EN-P (koji možete ispuniti u prostorijama Općine Tuhelj ili skinuti s naše web stranice) zaključno s ponedjeljkom, 09. svibnja 2016. godine.
Prijavu možete podnijeti radnim danom od 08,00 do 14,00 sati te subotom od 08,00 do 12,00 sati.
Ukoliko ste prijavu već podnijeli prije proglašenja elementarne nepogode, nije ju potrebno opet podnositi.

Prijava obavezno sadrži:
– Prezime i ime vlasnika nasada na kojima je nastala šteta
– OIB vlasnika
– Adresa prijavitelja
– Adresa imovine (dovoljno je navesti selo u kojem je šteta nastupila)
– Broj telefona
– Opis nastale štete

OPĆINA TUHELJ

http://www.grad-vodice.hr/assets/files/prijava_stete.pdf

Napišite komentar