Novosti

POZIV NA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE-KLIZANJE, TEČENJE, ODRONJAVANJE I PREVRTANJE ZEMLJIŠTA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUHELJ

KLASA: 024-03/23-01/18
URBROJ: 2140-29-03-23-6
Tuhelj, 05.06.2023.

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Župan Krapinsko – zagorske županije donio je 05. lipnja 2023. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode – klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta za područje općina Tuhelj i Hrašćina, KLASA: 920-11/23-01/05, URBROJ: 2140-02-23-4.
Temeljem navedene Odluke pozivaju se svi vlasnici građevina i zemljišta  oštećenih uslijed izrazito nepovoljnih vremenskih prilika (obilne kiše) koje su dovele do aktiviranja klizišta velikih razmjera.

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda, poziva oštećenike sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) za prijavu šteta od prirodne nepogode- klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, u periodu od 06. lipnja do 12. lipnja 2023. godine.

Prijavljuju se štete nastale uslijed obilnih padalina tijekom mjeseca svibnja 2023. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/19, oštećenik prijavljuje štetu na imovini na propisanom obrascu, najkasnije roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

  • Prijave se zaprimaju svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama općine, najkasnije do 12. lipnja 2023. (ponedjeljak) do 15 h.

Šteta se prijavljuje na zakonski propisanom obrascu (Obrazac PN),  a uz navedeni obrazac se prilažu:

  1. Preslika osobne iskaznice,
  2. preslika kartice tekućeg računa,
  3. fotodokumentacija oštećenja.

 

Molimo sve mještane da u slučaju saznanja o nastaloj šteti na imovini starijih mještana koji nisu u mogućnosti sami prijaviti nastalu štetu, o istome nas obavijeste na broj 049/556-105 i 049/557-244 da provjerimo ako se isti već nalaze u dosadašnjoj evidenciji oštećenika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINA TUHELJ

Napišite komentar