Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Općina Tuhelj objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za privremeno rješenje odvodnje do sanacije klizišta na lokaciji nerazvrstane ceste u Svetom Križu, KRIŽ 29, odvojak  Pulek na k.č.br. 1513/5 k.o. Križ.

Rok za dostavu ponude je 02. studeni 2021. do 10.00 sati.

 

poziv na dostavu ponude

PONUDBENI LIST-ponuditelji

ponudbeni troškovnik

Obrazac 1- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Napišite komentar