Novosti

Poziv na dostavu ponude za Izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u centru Tuhlja

Općina Tuhelj objavljuje Poziv na dostavu ponude za Izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta u centru Tuhlju.

Vrijednost  nabave je  143.000,00 kuna bez PDV-a.

rok za dostavu ponuda je  četvrtak, 17.studeni 2022. do 11:00 sati.

Poziv na dostvu ponude-parkiralište

Obrazac 1. _ Ponudbeni list

2-troškovnik

Obrazac 3_ Izjava o nepostojanju osnova za priključenje

odluka o početku postupka jednostavne nabave

Napišite komentar