Novosti

Poziv na dostavu ponuda za nabavu: Izgradnja javne rasvjete naselja Črešnjevec odvojak Tušak Bednjanec

Općina Tuhelj objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu Izgradnja javne rasvjete naselja Črešnjevec odvojak  Tušak Bednjanec.

Evidencijski broj nabave 8/2022. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 250.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 7. listopada  2022. godine do 12:00 sati.

Sve dokumente za nadmetanje možete pronaći na sljedećem linku:

2_Poziv za dostavu ponuda (3)

2_Troškovnik

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6765521

Nakon provedenog Poziva na dostavu ponuda za projekt Izgradnje javne rasvjete naselja Črešnjevec odvojak  Tušak Bednjanec,

evidencijski broj nabave 8/2022. i pristiglih ponuda, Komisija donosi Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude;

Zapisnik i obavijest- Izgradnja javne rasvjete naselja Črešnjevec

Zapisnik i Obavijest -izgradnja javne rasvjete naselja Črešnjevec

 

 

 

 

Napišite komentar