Novosti

Poziv na dostavu ponuda za nabavu cestovnih LED svjetiljki

Općina Tuhelj objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu cestovnih LED svjetiljki. Evidencijski broj nabave: 28/2022.

Vrijednost nabave se procjenjuje na 136.000,00  kuna.

Rok za dostavu ponuda je srijeda 30. studeni 2022. godine do 11:00 sati.

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda:

poziv na dostavu ponude

PONUDBENI LIST

TROŠKOVNIK

Obrazac 1-Izjava o nekažnjavanju

obrazac 2-Izjava za uredno izvršenje ugovora

Obrazac 3- izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Obrazac 4- izjava o trajanju jamstvenog roka

odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave

Napišite komentar