Novosti

Poziv na dostavu ponuda za Izradu geodetskog snimka i elaborata za uknjižbu u katastar i zemljišne knjige prema Zakonu o cestama. Evidencijski broj nabave 19/2022

Općina Tuhelj raspisuje Poziv na dostavu ponuda za Izradu geodetskog snimka i elaborata za uknjižbu u katastar i zemljišne knjige prema Zakonu o cestama.

Evidencijski broj nabave 19/2022.

Rok za dostavu ponuda je petak, 8. travnja 2022. do 14:00 sati.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku;

Odluka o pokretanju postupka:

odluka o pokretanju postupka

Poziv na dostavu ponude:

Poziv na dostavu ponuda

Prilozi:

PRILOZI

Napišite komentar