Novosti

Poziv na dostavu ponuda za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima: Lenišće-odvojak Herceg-kolarec i Lipnica Zagorska-odvojak Bednjanec Ana i odvojak Arsovski-Zanoški

Općina Tuhelj objavljuje Poziv na dostavu ponude: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima: Lenišće-odvojak Herceg-Kolarec i Lipnica Zagorska-odvojak Bednjanec Ana i odvojak Arsovski-Zanoški. Evidencijski broj nabave 5/2022. 

Rok za dostavu ponude je 16.kolovoza 2022. godine do 10:00 sati.

Poziv s prilozima i troškovnici nalaze se na sljedećim linkovima:

2_Poziv za dostavu ponuda (1)

TROŠKOVNICI:

2_Arsovski-ZanoškiTRO_uređenje cesta_općina Tuhelj2_

2_Bednjanec TRO_uređenje cesta_općina Tuhelj

2_Herceg -Kolarec TRO_uređenje cesta_općina Tuhelj

Napišite komentar