Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE: GRAĐEVINSKE USLUGE-GRAĐEVINSKI RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE OBJEKTA ( stambena i pomoćna građevina) NA ADRESI TUHELJ 32, TUHELJ

Općina Tuhelj je pokrenula postupak o provedbi jednostavne nabave -građevinski radovi rušenja i demontaže objekta (stambene i pomoćne građevine) koje se nalaze na k.č.br. 168, k.o. Tuhelj na adresi Tuhelj 32, Tuhelj.  Evidencijski broj nabave 12/2022.

Vrijednost nabave procjenjuje se na 69.556,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2022. godine do 10:00 sati. Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude.

Na omotnici treba navesti adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj i u desnom kutu omotnice treba biti naznaka: “Ponuda za građevinske radove rušenja i demontaže objekta koji se nalazi na adresi Tuhelj 32, Tuhelj.

Za dodatna pitanja u svezi predmeta nabave možete nam se obratiti na kontakt broj: 049/556-105.

Više informacija možete pronaći ovdje:

odluka načelnika

poziv na dostavu ponuda

prilozi uz poziv na dostavu ponuda

Troškovnik-ponudbeni

Napišite komentar