Novosti

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za održavanje javne rasvjete na području općine Tuhelj

Općina Tuhelj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za održavanje javne rasvjete na području općine Tuhelj. Evidencijski broj nabave 10/2021. Ovim predmetom nabave obuhvaćeno je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Tuhelj, a sve prema troškovniku nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 120.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za dostavu ponuda je 3.prosinca 2021. g. (petak).

Prilozi;

poziv na dostavu ponude

ponudbeni list održ.javne rasvjete

ponudbeni troškovnik

Obrazac 1- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

 

Napišite komentar