Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE-UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU LENIŠĆE

Općina Tuhelj objavljuje poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uređenje nerazvrstane ceste u nasleju Lenišće, odovjak Krizmanić-Kreševac, 1.etapa, dužine 300 m.

Ovim predmetom nabave obuhvaćeno je uređenje nerazvrstane ceste u naselju Lenišće, odovjak Krizmanić-Kreševac, izrada asfaltnog sloja debljine 6 cm, na tamponsku podlogu makadamske ceste, a sve prema troškovniku radova.

Procijenjena vrijednost nabave je 199.000,00 kuna. Rok za dostavu ponuda je 4.rujna  2019.godine (srijeda) do 12:00 sati.

Poziv s prilozima se može preuzeti na dostupnim linkovima:

poziv na dostavu ponuda u postupku jed.nabave uređ.ner.ceste u naselju Lenišće

ponudbeni list – Lenišće

ETAPA_1 Troškovnik-asfaltiranje ceste LENIŠĆE

Obrazac 1- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Napišite komentar