Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Općina Tuhelj, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Izgradnju makadamske ceste u Tuhlju-TUH9-odvojak Petrinjak.

Rok za dostavu ponuda je 8. rujna 2022. g. (četvrtak) do 11:00 sati bez obzira na način dostave.

Potrebna dokumentacija nalazi se na navedenom linku:

poziv na dostavu ponude

PONUDBENI LIST-ponuditelji

TROŠKOVNIK ponudbeni

Obrazac 1- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Napišite komentar