Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA JEDNOSTAVNE NABAVE MOTORNOG GORIVA

Općina Tuhelj je pokrenula postupak o provedbi jednostavne nabave motornog goriva. Evidencijski broj nabave 20/2022.

Vrijednost nabave procjenjuje se na 120.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2022. godine do 10:00 sati. Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude.

Na omotnici treba navesti adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj i u desnom kutu omotnice treba biti naznaka: “PONUDA ZA MOTORNO GORIVO”.

Za dodatna pitanja u svezi predmeta nabave možete nam se obratiti na kontakt broj: 049/556-105.

Više informacija možete pronaći ovdje:

odluka načelnika

poziv na dostavu ponuda

Prilozi (1,2,3 i 4)

Prilozi (1,2,3 i 4)

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Napišite komentar