Novosti

Potpisan Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta

Zamjenik načelnika Mladen Hercigonja, kao opunomoćenik načelnika Renata Ilića, u ime Općine Tuhelj potpisao je 04. svibnja 2015. godine u Krapini Ugovor s Krapinsko- zagorskom županijom o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Općine Tuhelj. Potpisivanjem ovog Ugovora, Županija se obvezala sufinancirati izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Svetom Križu- odvojak Mihalić u iznosu od 29.000,00 kn.

 

Napišite komentar