Novosti

Popis važećih kandidatura za 5. saziv Savjeta mladih Općine Tuhelj

Općinsko vijeće Općine Tuhelj je dana 18. ožujka 2021. godine na svojoj 29. sjednici Općinskog vijeća temeljem članka 9. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 11/10) raspisalo Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj (KLASA: 007-04/21-01/2, URBROJ: 2135-03-01/21-01).

Kandidature su se zaprimale u Pisarnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49 215 Tuhelj ili putem pošte u razdoblju od 21. svibnja do 19. lipnja 2021. godine.

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je  Popis važećih kandidatura za izbor članova/članica Savjeta mladih Općine Tuhelj.

Sukladno članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj, Općinsko vijeće Općine Tuhelj će na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravljati Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove / članice Savjeta mladih Općine Tuhelj i njihove zamjenike tajnim glasovanjem birati članove / članice i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tuhelj.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta 28.06.2021.

Popis važećih kandidatura 28.06.2021.

Rješenje o izboru članova savjeta mladih 2021.

Napišite komentar