Novosti

PLAN PROVEDBE OBVEZNE DERATIZACIJE KAO POSEBNE MJERE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ I OPĆINSKIH NASELJA ZA PROLJEĆE 2016. GODINE

Obavještavamo vas da dana 27.04.2016. godine Salubris d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju započinje provođenje obvezne preventivne deratizacije kao posebne mjere na području općine Tuhelj i općinskih naselja.

PLAN PROVEDBE OBVEZNE DERATIZACIJE KAO POSEBNE MJERE

Preventivna sustavna deratizacija na području Općine Tuhelj provest će se u periodu od četiri radna dana u radnom vremenu od 8 do 16 sati prema prikazanom rasporedu.
U slučaju kišnog vremena moguće su promjene plana.

Dana 27.04.2016.
• Tuhelj
• Trsteno
• Lipnica Zagorska
• Glogovec Zagorski

Dana 28.04.2016.
• Sveti Križ
• Banska Gorica

Dana 29.04.2016.
• Tuheljske Toplice
• Črešnjevec

Dana 30.04.2016.
• Prosenik
• Pristava
• Lenišće

Napišite komentar