Novosti

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje

Poštovane mještanke i  mještani Općine Tuhelj, ovim putem Vas pozivamo na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje  paljenjem lampiona na središnjem trgu u Tuhlju, u srijedu, 17.11.2021. godine u 19:00 sati. Načelnik Mladen [...]

15. studenoga 2021 // 0 Komentara

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (”Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (”Narodne novine”  26/10 i 120/13) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (”Narodne novine” 124/14 i 115/15) sačinjen je prijedlog Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Zakon o proračunu definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne [...]

12. studenoga 2021 // 0 Komentara

JAVNO SAVJETOVANJE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I ODLUKA I PROGRAMI UZ PRORAČUN

Podsjećamo da su otvorena Javna savjetovanja za donošenje slijedećih akata: Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu – Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2022. godinu te projekcije proračuna za 2023. i 2024. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu – Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2022. Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu – Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2022. godini – Program [...]

11. studenoga 2021 // 0 Komentara

„DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE I DANI JABUKA U DJEČJEM VRTIĆU POTOČIĆ TUHELJSKI“

  Kroz mjesec listopad u vrtiću smo obilježili dane kruha – dane zahvalnosti za plodove zemlje i dane jabuka kroz različite aktivnosti, na djeci zanimljiv i primjeren način. Kroz slikopriče, priče, pjesme i recitacije djeca su upoznala kako nastaje kruh te koliko je važan u svakodnevnom životu. Djeca su samostalno miješala brašno, vodu, kvasac i sol te tako umijesila kruh i kiflice koje smo ispekli uz pomoć kuharice, te ih i degustirali. Zahvaljujući suradnji sa roditeljima, prikupili smo različite vrste brašna, sjemenki i žitarica kojima su djeca samostalno [...]

4. studenoga 2021 // 0 Komentara

NOVE LOPTE I MREŽE ZA VIŠE DJEČJIH AKTIVNOSTI

Načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja razveselio je djecu u osnovnoj školi Lijepa naša s novim loptama i mrežama u sklopu Lokalnog programa za mlade. Istaknuo je kako je potrebno da se djeca bave sportskim aktivnostima i da im treba pružiti što više izbora i mogućnosti da što kvalitetnije provedu slobodno vrijeme na otvorenom i u [...]

4. studenoga 2021 // 0 Komentara

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Općina Tuhelj objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za privremeno rješenje odvodnje do sanacije klizišta na lokaciji nerazvrstane ceste u Svetom Križu, KRIŽ 29, odvojak  Pulek na k.č.br. 1513/5 k.o. Križ. Rok za dostavu ponude je 02. studeni 2021. do 10.00 sati.   poziv na dostavu ponude PONUDBENI LIST-ponuditelji ponudbeni troškovnik Obrazac 1- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora Obrazac 2 – izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom [...]

26. listopada 2021 // 0 Komentara

Natječaj za zapošljavanje spremača/ice u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski – 20 sati tjedno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na 12. sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine raspisuje NATJEČAJ Za prijam spremač/ice na neodređeno vrijeme – 20 sati tjedno   SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)   UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 , 94/13, [...]

26. listopada 2021 // 0 Komentara

Natječaj za zapošljavanje pomoćnog kuhara/pomoćne kuharice u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski – 20 sati tjedno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na 12. sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine raspisuje   NATJEČAJ Za prijam pomoćnog kuhara/pomoćne kuharice na neodređeno vrijeme – 20 sati tjedno   POMOĆNI KUHAR/POMOĆNA KUHARICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)   UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i [...]

26. listopada 2021 // 0 Komentara

DJEČJI TJEDAN U TUHLJU (4.10.2021.-8.10.2021.)

Pod motom  „LJUBAV DJECI PRIJE SVEGA!“ obilježili smo Dječji tjedan. DND TUHELJ organizirao je u suradnji s Dječjim vrtićem Potočić Tuheljski i Osnovnom školom „Lijepa Naša“ mnogobrojne aktivnosti. Ova tradicionalna akcija  s niz aktivnosti posvećena je djeci u prvom tjednu listopada. Cilj Dječjeg tjedna je usmjeriti pozornost javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu. Okupili smo djecu vrtića, škole i odrasle u zajedničkom krugu uz pjesmu te zaigrali igre. Tema kojom smo obilježili ovaj Dječji tjedan bazirala se na zdravoj prehrani, [...]

25. listopada 2021 // 0 Komentara

Javno savjetovanje – Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA: 008-02/21-01/6 URBROJ: 2135-03-02/21-01 Tuhelj, 22.10.2021.                                           Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje   JAVNI POZIV   za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi   Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom [...]

22. listopada 2021 // 0 Komentara

1 2 3 4 5 108