Novosti

OŠ Lijepa naša provela volontersku akciju

Volonterski centar VolontirAJMO – sustavni razvoj volonterstva, provodi projekt čiji je nositelj  Mreža udruga Zagor, a OŠ Lijepa naša je jedan od partnera u projektu. Nakon radionica s učenicima 5. razreda osmišljena je akcija Čuvamo zeleno, volimo zeleno u čijoj su realizaciji 21. svibnja sudjelovali učenici 8. razreda. Pod vodstvom učitelja Augustina Knežića i ravnateljice Snježane Romić bojale su se sprave na dječjem igralištu zaštitnim bojama, a metalna ograda uz školu osvježena je novim slojem boje. Volonterski rad se nastavlja pod sloganom U EKO GRUPU [...]

26. svibnja 2021 // 0 Komentara

Javni poziv – dodjela javnih priznanja Općine Tuhelj

KLASA: 061-01/21-01/2 URBROJ: 2135-03-01/21-01 Tuhelj, 24.05.2021. J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Tuhelj   Statutom Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 12/18,  3/20 i 18/21) i Pravilnikom o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 45/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj utvrdilo je slijedeća javna  priznanja Općine Tuhelj:   Počasni građanin Općine Tuhelj Počasnim građaninom Općine Tuhelj može se proglasiti građanin Republike [...]

24. svibnja 2021 // 0 Komentara

Javni poziv – Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima

KLASA: 061-01/21-01/3 URBROJ: 2135-03-01/21-01 Tuhelj, 24.05.2021.   J A V N I  P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima   Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima je javno priznanje koje se dodjeljuje najboljim učenicima u osnovnoškolskom te trogodišnjem i četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i najboljim studentima nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija. Godišnje se u svakoj obrazovnoj kategoriji može dodijeliti jedna nagrada. Najbolji učenici i studenti biraju se na temelju [...]

24. svibnja 2021 // 0 Komentara

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj

  Na temelju članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 11/10) Općinsko vijeće Općine Tuhelj objavljuje   JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj   I. Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/članice  i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj (dalje u tekstu: Savjet mladih). Savjet mladih je [...]

21. svibnja 2021 // 0 Komentara

Upisi u Dječji vrtić Potočić Tuheljski – 2021./22.

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI TUHELJ 39A 49215 TUHELJ   KLASA: 053-01/21-01/2 URBROJ: 2135-51-03/21-01 Tuhelj, 20.05.2021. N A T J E Č A J za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno obrazovnoj 2021./2022. godini u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 01.09.2021. godine navršavaju 3 godine pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).   Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca s prebivalištem na području općine Tuhelj čija oba roditelja imaju prebivalište na području općine Tuhelj [...]

20. svibnja 2021 // 0 Komentara

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tuhelj utvrdilo je i objavljuje   KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TUHELJ PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.   I. Od ukupno 1.745 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.015 birača, odnosno 58,17%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.013 birača, odnosno 58,05%. Važećih listića bilo je 977, odnosno 96,45%. [...]

19. svibnja 2021 // 0 Komentara

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Tuhelj

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tuhelj utvrdilo je i objavljuje   KONAČNE REZULTATE  IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TUHELJ PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.   I. Od ukupno 1.745 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.025 birača, odnosno 58,74%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.025 birača, odnosno 58,74%. Važećih listića bilo je 1.001, [...]

19. svibnja 2021 // 0 Komentara

1 2 3 4 5 102