Novosti

Odluke Savjeta mladih

_________________2022. GODINA _______________

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2023.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-12 2021.

_________________2021. GODINA _______________

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2022.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-12 2020.

Poslovnik o radu Savjeta mladih 2021

_________________2020. GODINA _______________

Prijedlozi mjera nadležnim tijelima za umanjivanje posljedica pandemije COVID-19 na lokalnoj razini

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021.

Prijedlozi i primjeri dobre prakse Savjeta mladih Općine Tuhelj vezano

za epidemiju – Savjet za mlade Vlade RH

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 1-6 2020

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-12 2019.

__________________2019. GODINA _______________

Izvješće o provedbi Fitness programa Športskog društva Tuhelj za razdoblje od ožujka do srpnja 2019. god

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020.

Odluka – imenovanje člana komisije za priznanja

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 1-6 2019

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade u 2018. godini

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu

__________________2018. GODINA _______________

Prijedlog-Savjeta-mladih-načelniku-Terme-Tuhelj-d.o.o. 2

ZAKLJUČAK – DVD Tuhelj

ZAKLJUČAK – Logo

Poslovnik o radu Savjeta mladih 2018.

 

__________________2017. GODINA _______________

Prijedlog Savjeta mladih načelniku – Terme Tuhelj d.o.o.

Napišite komentar