Novosti

Savjet mladih Općine Tuhelj

________________ 2023. GODINA _______________

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2022. godinu

________________ 2022. GODINA _______________

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-12 2021.

________________ 2021. GODINA _______________

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2022.

Poslovnik o radu Savjeta mladih 2021

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-12 2020.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu

________________ 2020. GODINA _______________

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-9 2019.

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2020.

5. MANDAT SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ

Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj 1. sjednici održanoj 06. lipnja 2021. godine izabralo sedam  članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od tri  godine.

U Savjet mladih izabrani su:

1. David Koletić (zamjenik Erik Hercigonja),
2. Marko Brozović (zamjenica Lana Herceg),
3. Filip Majerić (zamjenik Antonio Majerić),
4. Filip Haramina (zamjenik Kristijan Juranić),
5. Filip Stjepan Hanžek (zamjenik Andrija Slaviček),
6. Filip Horvatin (zamjenica Kristina Tušak) i
7. Petra Poljanec (zamjenica Antonela Horvatin).

U četvrtak, 26.08.2021. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih. Prema dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika je izabran Marko Brozović, a za zamjenika predsjednika David Koletić na mandatno razdoblje od tri godine.

 

4. MANDAT SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ

Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj 10. sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine tajnim je glasovanjem izabralo sedam  članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od tri  godine.

U Savjet mladih izabrani su:

1. Horvatin Filip (zamjenik Iveković Ivan),
2. Kuhar Darko (zamjenica Petrinec Sara),
3. Filip Majerić (zamjenik Kolman Karlo),
4. Matečić Nikola (zamjenik Haramina Filip),
5. Petrinec Paula (zamjenica Posavec Ivana),
6. Šurina Ivan (zamjenica Tušak Lea) i
7. Tomislav Tramišak (zamjenica Poljanec Petra).
U srijedu, 11.07.2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih. Prema dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika je izabran Tomislav Tramišak, a za zamjenika predsjednika Paula Petrinec na mandatno razdoblje od tri godine.

3. MANDAT SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ

Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj 7. sjednici održanoj 07.svibnja 2015. godine tajnim je glasovanjem izabralo sedam  članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od tri  godine.

U Savjet mladih su izabrani:

  • Mateja Filko
  • Nikolina Filko
  • Filip Horvatin
  •  Davor Ilić
  • Paula Petrinec
  • Ivan Šurina
  • Tomislav Tramišak.

U srijedu, 03.06.2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih. Prema dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Mateja Filko, a za zamjenika predsjednice Tomislav Tramišak na mandatno razdoblje od tri godine.

Na 4. sjednici Savjeta mladih Općine Tuhelj održanoj 18.02.2016. izabrana predsjednica Savjeta mladih Općine Tuhelj Mateja Filko podnijela je ostavku na mjesto predsjednice te je njezinu dužnost nastavio obavljati zamjenik Tomislav Tramišak.

savjet mladih 1

 

 

 

 2. MANDAT SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 25. sjednici održanoj 25.03.2013. godine tajnim je glasovanjem izabralo sedam  članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od dvije (2)  godine.

Drugi saziv Savjeta mladih  čine :
1. Ivan Barlović, Trsteno 45
2. Josip Ilić, Pristava 161
3. Ivan Ilić, Pristava 161
4. Barbara Iveković, Tuhelj 53
5. Vlatka Matečić, Tuhelj 104
6. Mateja Petrinec, Pristava 142
7. Martin Turčin, Trsteno 35
U petak,  05.04.2013. godine održana je konstituirajuća i 1. sjednica Savjeta mladih gdje je za predsjednika izabran Josip Ilić, Pristava 161,  a za zamjenicu predsjednika Barbara Iveković, Tuhelj 53.

 

 

 1. MANDAT SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ

 Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 7. sjednici (30.10.2010. godine) donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj, kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća s ciljem poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u javnom životu Općine. Članovi Savjeta mladih mogu biti članovi registriranih udruga mladih i drugih registriranih udruga koje se bave mladima, na području Općine Tuhelj. Savjet mladih Općine Tuhelj ima 7 članova koji se biraju  na mandat od dvije godine i izabrani su tajnim glasovanjem na sjednici Općinskog vijeća. Općinsko vijeće je na svojoj sjednici 7. prosinca 2010.g. tajnim glasovanjem izabralo sedam članova Savjeta mladih.
U Savjet mladih su izabrani: Veronika Kolman, Vlatka Matečić, Kristina Petrinec, Filip Šurina, Ivan Šurina, Ivan Tramišak i Martin Turčin.
U petak 07.01.2011. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Tuhelj. Prema dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih izabran je Ivan Šurina iz Tuhlja 25, Tuhelj, a za zamjenika predsjednika izabran je Filip Šurina iz Tuhlja 53, Tuhelj.

 

 

ŠTO JE SAVJET MLADIH?

Savjet mladih je savjetodavno tijelo grada, općine ili županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih. Čine ga mladi od 15 do 30 godina izabrani od strane predstavničkih tijela jedinica lokalne ili regionalne samouprave na prijedlog udruga koje su opredijeljene za rad s mladima i za mlade, podmladaka političkih stranaka i neformalnih skupina mladih.

 

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Zakon o Savjetima mladih NN 41/14  https://www.zakon.hr/z/716/Zakon-o-savjetima-mladih