Novosti

Opći podaci o Tuhlju

Općina Tuhelj formirana je 1993. godine Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. 90/92).

Prostire se na 24,10 km². Smještena je u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije i pripada sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i prostoru središnje Hrvatske. Područje Općine Tuhelj graniči sa Općinom Kumrovec na zapadu, Gradom Klanjcem na jugu te Općinom Veliko Trgovišće na jugoistoku. Sjeverni dio općine graniči sa Gradom Pregrada i Općinom Desinić, a istočni dio sa Općinom Krapinske Toplice. 

Općina Tuhelj ima jedanaest naselja i to: Banska Gorica, Črešnjevec, Glogovec Zagorski, Lenišće, Lipnica Zagorska., Pristava, Prosenik, Sveti Križ, Trsteno, Tuheljske Toplice i Tuhelj.

Smještena je na relativno geografski dobrom položaju. Mala udaljenost od velikih gradova joj omogućava opstanak stanovništva koje pretežno putuje u iste na posao i daljnje školovanje. Dolina rijeke Horvatske omogućuje razvoj Tuheljskih Toplica koji imaju prostor za svoje širenje i daljnji razvitak turizma.
Padine Cesegradske gore su pogodne za uzgoj vinove loze i razvitak proizvodnje vina i izletničkog turizma.
Blage padine okolnih brežuljaka privlače vikendaše iz okolnih urbanih sredina (Zagreb). Prema rezultata popisa 2001.godine od ukupnog broja stanova na području općine Tuhelj (1538) čak 49,80% (766 stana) čine stanovi za odmor tzv. vikend izgradnja, dok je 50,20% (772 ) stanova za stalno stanovanje. Izrazita tzv. vikend izgradnja je na području naselja Tuheljske Toplice, Črešnjevec i Sveti Križ. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Općina Tuhelj imala je 2.181 stanovnika i 704 domaćinstva. Prema popisu iz 1991. godine Općina Tuhelj imala je 2.161 stanovnika. To ukazuje na porast broja stanovnika za 20, što je svakako indikativan rezultat s obzirom da se praktički u svim JLS Krapinsko- zagorske županije događa obrnut proces.
Prema objavljenim rezultatima Popisa 2021., Općina Tuhelj ima 2043 stanovnika (61 manje od prethodnog popisa iz 2011. godine). Gledajući postotak, druga smo lokalna jedinica Krapinsko-zagorske županije koja ima najmanji pad broja stanovnika.