Novosti

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
TOMISLAV TRAMIŠAK, mag. oec.
tel. 049/557-244
098/910-7118

Stručna suradnica za društvene djelatnosti, računovodstvene i komunalne poslove
IVANA CVETKO KOLETIĆ, mag.oec.
tel./fax.049/556-105
098/188-08-48

Administrativna tajnica
KATARINA ŠPETIĆ MATAČIĆ
tel./fax 049/556-105

Komunalni djelatnik
STJEPAN TKALEC
098/139-88-77

Komunalni djelatnik – rukovatelj komunalnim vozilom:
MARIJO CVRTILA
099/423-1710

Komunalni redar
DARKO BABIĆ
098/933-79-56

 

 

Pravilnik o unutarnjem redu 2020

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Pravilnik o radu