Novosti

Općina Tuhelj sufinancira školske udžbenike za učenike osnovnih škola

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

TUHELJ

 

KLASA: 600-01/17-01/3

URBROJ: 2135-03/17-02/1

Tuhelj, 19.06.2017.

 

PREDMET: Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika

Općina Tuhelj u školskoj godini 2017./2018. sufinancira nabavku školskih udžbenika za sve učenike OŠ Lijepa naša i one koji imaju prebivalište na području općine Tuhelj, a idu u okolne osnovne škole, u iznosu od 50% cijene udžbeničkog kompleta.

Roditelji trebaju potpisani zahtjev predati u Općinu Tuhelj do 17.07.2017. godine. Zahtjev možete pronaći na našim web stranicama ili popuniti u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Obavijest o knjižari u kojoj ćete moći naručiti školske udžbenike biti će pravovremeno objavljena na oglasnim pločama i web stranici Općine Tuhelj.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

 

Zahtjev za sufinanciranje školskih udžbenika možete pronaći u nastavku:

sufinanciranje udžbenika

ZAHTJEV RODITELJA ZA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA

Napišite komentar