Novosti

Općina Tuhelj dobila spor protiv Hrvatskog Telekoma d.d.

Načelnik Općine Tuhelj ovlastio je 15. prosinca 2015. godine  odvjetnika Dobrišu Rubesa iz Zagreba, Ilica 253, da nas zastupa u  postupku pred HAKOM, HT d.d. protiv Hrvatskog  Telekoma d.d. radi  ostvarivanja naknade od operatera telekomunikacijskih usluga  na ime prava puta.

Naime, Općina Tuhelj vlasnik je te upravitelj dobra na nekretninama koje se nalaze na administrativnom području Općine Tuhelj kojim se od trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. (HT) kao infrastrukturnog operatora tražila isplata s osnove naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu sagrađenu na tim nekretninama.

Okončanjem postupka tj. Rješenjem HAKOM-a (UP/I-344-03/15-11/663, URBROJ:376-10-17-10) odlučeno je da je infrastrukturni operator obvezan plaćati upravitelju općeg dobra ili vlasniku nekretnine naknadu za pravo puta, a upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine obvezan je infrastrukturnom operatoru omogućiti ostvarivanje prava puta.

Na temelju ostvarenog prava, Općina Tuhelj će od 2017. godine nadalje ostvarivati prihod godišnje naknade od Hrvatskog Telekoma d.d. u iznosu od 49.908,41 kn.

Žalimo za prošlim vremenom u kojem je Općina Tuhelj mogla ostvariti dodatne proračunske prihode koje je mogla uložiti u razvoj komunalne infrastrukture.

Napišite komentar