Novosti

Održana konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća u 6. sazivu

U utorak, 01. prosinca 2015. godine u prostorima Općine Tuhelj održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg vijeća u 6. sazivu.
Sjednici su prisustvovali zamjenik načelnika Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, predsjednica DND-a Tuhelj Snježana Romić, 13 izabranih dječjih vijećnika i 5 zamjenika. Nove vijećnice i vijećnici upoznati su s ulogom vijećnika i zadacima Dječjeg vijeća. Gospodin Hercigonja poželio im je uspješne aktivnosti i rekao da su sa svojim idejama i prijedlozima uvijek dobrodošli u općinu.
Dječji vijećnici izabrali su Veroniku Barlović za dječju načelnicu, Veronika Iveković izabrana je za zamjenicu načelnice, a dužnost tajnika vršit će Antonio Josip Greblički.
Dječji vijećnici iznosili su ideje za aktivnosti koje će pokretati u svom mandatu. Za dva tjedna započinju aktivnosti izradom programa rada.

Napišite komentar